فروش ویژه پلیران با 20 درصد | لوله و اتصالات آذین و نیوپایپ با 19 درصد تخفیف


لطفا قبل از اقدام به خرید ، جهت استعلام قیمت قطعی و موجودی تماس حاصل فرمایید :


سبد خريد 0 سبد خريد 0
0 کالا

کلکتور نیوپایپ

این محصول از جنس آلیاژ نیکل و کروم می باشد،از این اتصال جهت  انشعاب گیری وتوزیع یکسان آب بدون افت فشار در سیستم لوله کشی استفاده می شود،همچنین این اتصال جزو لوله و اتصالات پنج لایه است.

 

کد محصول: .14901127 .14901128 .14901129 .14901130 .14901131 .14901132 .14901133 .14901134 .14901135 .14901136 .14901137 .14901138 .14901139 .14901140 .14901141 .14901142 .14901143 .14901144 .14901145 .14901146 .14901283 .14901284 .14901284 .14901285 .14901286 .14901287 .14901288 .14901289 .14901290 .14901291 .14901292 .14901293 .14901294 .14901295 .14951296 .14901297 .14901298 .14901299 .14901301 .14901302 .14901303 .14901304 .14901099 .14901100

قيمت: ۰ ریال

موارد در دسترس:
محصول انتخابی :
کلکتور 4B (3/4 × 1/2)         قیمت : ۳,۳۳۷,۴۰۰ ریال
کلکتور 7B (1 × 1/2)         قیمت : ۷,۳۵۲,۱۰۰ ریال
کلکتور 5B (1 × 3/4)         قیمت : ۸,۹۶۹,۸۰۰ ریال
کلکتور 8B (1/2 × 11/2)         قیمت : ۲۵,۲۶۹,۰۰۰ ریال
کلکتور 9B (1 × 1/2)         قیمت : ۹,۲۴۲,۳۰۰ ریال
کلکتور 3B (3/4 × 1/2)         قیمت : ۲,۵۶۰,۰۰۰ ریال
کلکتور 2B (3/4 × 1/2)         قیمت : ۱,۷۰۶,۷۰۰ ریال
کلکتور 11B (1 × 1/2)         قیمت : ۱۱,۱۷۸,۵۰۰ ریال
کلکتور 6B (1/2 × 1)         قیمت : ۶,۳۰۴,۵۰۰ ریال
کلکتور 4B (3/4 × 11/2)         قیمت : ۱۲,۹۴۹,۱۰۰ ریال
کلکتور 8B (1 × 1/2)         قیمت : ۸,۴۰۰,۳۰۰ ریال
کلکتور 6B (3/4 × 11/2)         قیمت : ۱۸,۹۵۹,۷۰۰ ریال
کلکتور 4B (1/2 × 1)         قیمت : ۴,۲۴۱,۵۰۰ ریال
کلکتور 5B (3/4 × 11/4)         قیمت : ۱۰,۸۶۶,۴۰۰ ریال
کلکتور 4B (1/2 × 11/2)         قیمت : ۱۱,۸۹۶,۱۰۰ ریال
کلکتور 7B (3/4 × 11/2)         قیمت : ۲۲,۱۱۷,۶۰۰ ریال
کلکتور 4B (1/2 × 11/4)         قیمت : ۶,۰۹۴,۸۰۰ ریال
کلکتور 2B (1 × 1/2)         قیمت : ۲,۱۶۹,۷۰۰ ریال
کلکتور 10B (1 × 1/2)         قیمت : ۱۰,۷۳۱,۴۰۰ ریال
کلکتور 3B (3/4 × 1)         قیمت : ۵,۲۵۵,۷۰۰ ریال
کلکتور 5B (1/2 × 11/2)         قیمت : ۱۵,۷۹۷,۷۰۰ ریال
کلکتور 4B (1 × 3/4)         قیمت : ۶,۶۹۵,۷۰۰ ریال
کلکتور 5B (1 × 1/2)         قیمت : ۵,۲۵۴,۶۰۰ ریال
کلکتور 8B (1/2 × 11/4)         قیمت : ۱۲,۱۷۴,۹۰۰ ریال
کلکتور 12B (1 × 1/2)         قیمت : ۱۲,۱۹۳,۵۰۰ ریال
کلکتور 3B (1/2 × 1)         قیمت : ۳,۱۶۸,۳۰۰ ریال
کلکتور 8B (3/4 × 11/2)         قیمت : ۲۵,۲۷۵,۲۰۰ ریال
کلکتور 11B (1/2 × 11/4)         قیمت : ۱۶,۳۷۹,۳۰۰ ریال
کلکتور 7B (1/2 × 11/4)         قیمت : ۱۰,۴۲۱,۷۰۰ ریال
کلکتور 3B (3/4 × 11/4)         قیمت : ۶,۷۴۳,۴۰۰ ریال
کلکتور 6B (1/2 × 11/2)         قیمت : ۱۸,۹۵۵,۱۰۰ ریال
کلکتور 7B (1/2 × 11/2)         قیمت : ۲۲,۱۱۱,۲۰۰ ریال
کلکتور 5B (3/4 × 1/2)         قیمت : ۴,۱۷۱,۷۰۰ ریال
کلکتور 5B (3/4 × 11/2)         قیمت : ۱۶,۱۸۲,۶۰۰ ریال
کلکتور 9B (1/2 × 11/4)         قیمت : ۱۳,۳۹۶,۴۰۰ ریال
کلکتور 5B (1/2 × 11/4)         قیمت : ۷,۶۱۵,۱۰۰ ریال
کلکتور 6B (3/4 × 11/4)         قیمت : ۱۲,۹۵۲,۴۰۰ ریال
کلکتور 6B (1 × 3/4)         قیمت : ۹,۱۳۹,۸۰۰ ریال
کلکتور 12B (1/2 × 11/4)         قیمت : ۱۸,۲۶۵,۹۰۰ ریال
کلکتور 10B (1/2 × 11/4)         قیمت : ۱۴,۸۸۷,۶۰۰ ریال
کلکتور 9B (3/4 × 11/2)         قیمت : ۲۸,۴۳۱,۱۰۰ ریال
کلکتور 6B (1/2 × 11/4)         قیمت : ۸,۹۳۴,۹۰۰ ریال
کلکتور نیوپایپ
کلکتور نیوپایپ
طراحی سایت با مهریاسان
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){ dataLayer.push(arguments); } gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-99835259-2');