فروش ویژه پلیران با 20 درصد | لوله و اتصالات آذین و نیوپایپ با 19 درصد تخفیف


لطفا قبل از اقدام به خرید ، جهت استعلام قیمت قطعی و موجودی تماس حاصل فرمایید :


سبد خريد 0 سبد خريد 0
0 کالا

کلکتور نیوپایپ

این محصول از جنس آلیاژ نیکل و کروم می باشد،از این اتصال جهت  انشعاب گیری وتوزیع یکسان آب بدون افت فشار در سیستم لوله کشی استفاده می شود،همچنین این اتصال جزو لوله و اتصالات پنج لایه است.

 

کد محصول: .14901127 .14901128 .14901129 .14901130 .14901131 .14901132 .14901133 .14901134 .14901135 .14901136 .14901137 .14901138 .14901139 .14901140 .14901141 .14901142 .14901143 .14901144 .14901145 .14901146 .14901283 .14901284 .14901284 .14901285 .14901286 .14901287 .14901288 .14901289 .14901290 .14901291 .14901292 .14901293 .14901294 .14901295 .14951296 .14901297 .14901298 .14901299 .14901301 .14901302 .14901303 .14901304 .14901099 .14901100

قيمت: ۰ ریال

موارد در دسترس:
محصول انتخابی :
کلکتور 7B (1/2 × 11/4)         قیمت : ۲۱,۴۱۵,۱۰۰ ریال
کلکتور 3B (3/4 × 11/4)         قیمت : ۱۳,۸۵۶,۶۰۰ ریال
کلکتور 12B (1/2 × 11/4)         قیمت : ۳۷,۵۳۳,۷۰۰ ریال
کلکتور 2B (3/4 × 1/2)         قیمت : ۳,۵۰۷,۱۰۰ ریال
کلکتور 11B (1 × 1/2)         قیمت : ۲۲,۹۷۰,۰۰۰ ریال
کلکتور 6B (1/2 × 1)         قیمت : ۱۲,۹۵۴,۷۰۰ ریال
کلکتور 4B (3/4 × 11/2)         قیمت : ۲۶,۶۰۸,۴۰۰ ریال
کلکتور 8B (1 × 1/2)         قیمت : ۱۷,۲۶۱,۳۰۰ ریال
کلکتور 6B (3/4 × 11/2)         قیمت : ۳۸,۹۵۹,۳۰۰ ریال
کلکتور 4B (1/2 × 1)         قیمت : ۸,۷۱۵,۵۰۰ ریال
کلکتور 5B (3/4 × 11/4)         قیمت : ۲۲,۳۲۸,۷۰۰ ریال
کلکتور 4B (1/2 × 11/2)         قیمت : ۲۴,۴۴۴,۶۰۰ ریال
کلکتور 7B (3/4 × 11/2)         قیمت : ۴۵,۴۴۸,۴۰۰ ریال
کلکتور 4B (1/2 × 11/4)         قیمت : ۱۲,۵۲۳,۸۰۰ ریال
کلکتور 6B (3/4 × 11/4)         قیمت : ۲۶,۶۱۵,۱۰۰ ریال
کلکتور 6B (1 × 3/4)         قیمت : ۱۸,۷۸۰,۹۰۰ ریال
کلکتور 8B (1/2 × 11/4)         قیمت : ۲۵,۰۱۷,۵۰۰ ریال
کلکتور 12B (1 × 1/2)         قیمت : ۲۵,۰۵۵,۷۰۰ ریال
کلکتور 3B (1/2 × 1)         قیمت : ۶,۵۱۰,۴۰۰ ریال
کلکتور 8B (3/4 × 11/2)         قیمت : ۵۱,۹۳۶,۸۰۰ ریال
کلکتور 11B (1/2 × 11/4)         قیمت : ۳۳,۶۵۶,۹۰۰ ریال
کلکتور 4B (3/4 × 1/2)         قیمت : ۵,۵۶۱,۵۰۰ ریال
کلکتور 7B (1 × 1/2)         قیمت : ۱۵,۱۰۷,۵۰۰ ریال
کلکتور 5B (1 × 3/4)         قیمت : ۱۷,۰۷۸,۲۰۰ ریال
کلکتور 8B (1/2 × 11/2)         قیمت : ۵۱,۹۲۳,۹۰۰ ریال
کلکتور 9B (1 × 1/2)         قیمت : ۱۸,۹۹۱,۴۰۰ ریال
کلکتور 3B (3/4 × 1/2)         قیمت : ۵,۲۶۰,۴۰۰ ریال
کلکتور 4B (1 × 3/4)         قیمت : ۱۰,۳۳۸,۷۰۰ ریال
کلکتور 6B (1/2 × 11/2)         قیمت : ۳۸,۹۵۰,۰۰۰ ریال
کلکتور 7B (1/2 × 11/2)         قیمت : ۴۵,۴۳۵,۲۰۰ ریال
کلکتور 5B (3/4 × 1/2)         قیمت : ۸,۵۷۲,۲۰۰ ریال
کلکتور 5B (1 × 1/2)         قیمت : ۱۰,۷۹۷,۴۰۰ ریال
کلکتور 5B (3/4 × 11/2)         قیمت : ۳۳,۲۵۲,۸۰۰ ریال
کلکتور 10B (1/2 × 11/4)         قیمت : ۳۰,۵۹۱,۷۰۰ ریال
کلکتور 5B (1/2 × 11/4)         قیمت : ۱۵,۶۴۷,۸۰۰ ریال
کلکتور 5B (1/2 × 11/2)         قیمت : ۳۲,۴۶۱,۸۰۰ ریال
کلکتور 10B (1 × 1/2)         قیمت : ۲۲,۰۵۱,۵۰۰ ریال
کلکتور 3B (3/4 × 1)         قیمت : ۱۰,۰۰۶,۷۰۰ ریال
کلکتور 9B (3/4 × 11/2)         قیمت : ۵۸,۴۲۱,۷۰۰ ریال
کلکتور 6B (1/2 × 11/4)         قیمت : ۱۸,۳۵۹,۹۰۰ ریال
کلکتور 9B (1/2 × 11/4)         قیمت : ۲۷,۵۲۷,۶۰۰ ریال
کلکتور 2B (1 × 1/2)         قیمت : ۴,۴۵۸,۴۰۰ ریال
کلکتور نیوپایپ
کلکتور نیوپایپ
طراحی سایت با مهریاسان
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){ dataLayer.push(arguments); } gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-99835259-2');