لطفا قبل از اقدام به خرید ، جهت استعلام قیمت قطعی و موجودی تماس حاصل فرمایید :

۸۸۷۵۸۵۹۷ | ۸۸۷۵۸۶۹۹ | ۸۸۷۳۹۰۰۰

سبد خريد 0 سبد خريد 0
0 کالا

کلکتور نیوپایپ

این محصول از جنس آلیاژ نیکل و کروم می باشد،از این اتصال جهت  انشعاب گیری وتوزیع یکسان آب بدون افت فشار در سیستم لوله کشی استفاده می شود،همچنین این اتصال جزو لوله و اتصالات پنج لایه است.

 

کد محصول: .14901127 .14901128 .14901129 .14901130 .14901131 .14901132 .14901133 .14901134 .14901135 .14901136 .14901137 .14901138 .14901139 .14901140 .14901141 .14901142 .14901143 .14901144 .14901145 .14901146 .14901283 .14901284 .14901284 .14901285 .14901286 .14901287 .14901288 .14901289 .14901290 .14901291 .14901292 .14901293 .14901294 .14901295 .14951296 .14901297 .14901298 .14901299 .14901301 .14901302 .14901303 .14901304 .14901099 .14901100

قيمت: ۰ ریال

موارد در دسترس:
محصول انتخابی :
کلکتور 7B (1/2 × 11/2)         قیمت : ۴۰,۶۶۳,۳۷۰ ریال
کلکتور 8B (1/2 × 11/2)         قیمت : ۴۶,۴۷۰,۷۱۰ ریال
کلکتور 9B (1 × 1/2)         قیمت : ۱۶,۹۹۶,۸۷۰ ریال
کلکتور 3B (3/4 × 1/2)         قیمت : ۴,۷۰۷,۸۹۰ ریال
کلکتور 7B (1/2 × 11/4)         قیمت : ۱۹,۱۶۵,۹۶۰ ریال
کلکتور 3B (3/4 × 11/4)         قیمت : ۱۲,۴۰۱,۴۰۰ ریال
کلکتور 12B (1/2 × 11/4)         قیمت : ۳۳,۵۹۱,۶۹۰ ریال
کلکتور 2B (3/4 × 1/2)         قیمت : ۳,۱۳۸,۷۴۰ ریال
کلکتور 11B (1 × 1/2)         قیمت : ۲۰,۵۵۷,۶۸۰ ریال
کلکتور 6B (1/2 × 1)         قیمت : ۱۱,۵۹۴,۱۱۰ ریال
کلکتور 4B (3/4 × 11/2)         قیمت : ۲۳,۸۱۳,۹۰۰ ریال
کلکتور 8B (1 × 1/2)         قیمت : ۱۵,۴۴۸,۴۰۰ ریال
کلکتور 6B (3/4 × 11/2)         قیمت : ۳۴,۸۶۷,۵۸۰ ریال
کلکتور 4B (1/2 × 1)         قیمت : ۷,۸۰۰,۲۱۰ ریال
کلکتور 5B (3/4 × 11/4)         قیمت : ۱۹,۹۸۳,۷۰۰ ریال
کلکتور 4B (1/2 × 11/2)         قیمت : ۲۱,۸۷۷,۳۵۰ ریال
کلکتور 7B (3/4 × 11/2)         قیمت : ۴۰,۶۷۵,۲۵۰ ریال
کلکتور 4B (1/2 × 11/4)         قیمت : ۱۱,۲۰۸,۴۵۰ ریال
کلکتور 6B (3/4 × 11/4)         قیمت : ۲۳,۸۱۹,۸۴۰ ریال
کلکتور 6B (1 × 3/4)         قیمت : ۱۶,۸۰۸,۴۴۰ ریال
کلکتور 8B (1/2 × 11/4)         قیمت : ۲۲,۳۹۰,۰۶۰ ریال
کلکتور 5B (3/4 × 1/2)         قیمت : ۷,۶۷۱,۸۴۰ ریال
کلکتور 11B (1/2 × 11/4)         قیمت : ۳۰,۱۲۲,۱۸۰ ریال
کلکتور 4B (3/4 × 1/2)         قیمت : ۶,۱۳۷,۵۶۰ ریال
کلکتور 8B (3/4 × 11/2)         قیمت : ۴۶,۴۸۲,۱۵۰ ریال
کلکتور 4B (1 × 3/4)         قیمت : ۱۱,۴۰۹,۴۲۰ ریال
کلکتور 6B (1/2 × 11/2)         قیمت : ۳۴,۸۵۹,۳۳۰ ریال
کلکتور 7B (1 × 1/2)         قیمت : ۱۳,۵۲۰,۷۶۰ ریال
کلکتور 5B (1 × 3/4)         قیمت : ۱۵,۲۸۴,۶۱۰ ریال
کلکتور 12B (1 × 1/2)         قیمت : ۲۲,۴۲۴,۲۷۰ ریال
کلکتور 3B (1/2 × 1)         قیمت : ۵,۸۲۶,۷۰۰ ریال
کلکتور 5B (1 × 1/2)         قیمت : ۹,۶۶۳,۳۹۰ ریال
کلکتور 5B (3/4 × 11/2)         قیمت : ۲۹,۷۶۰,۵۰۰ ریال
کلکتور 10B (1/2 × 11/4)         قیمت : ۲۷,۳۷۸,۸۹۰ ریال
کلکتور 5B (1/2 × 11/4)         قیمت : ۱۴,۰۰۴,۴۳۰ ریال
کلکتور 5B (1/2 × 11/2)         قیمت : ۲۹,۰۵۲,۵۴۰ ریال
کلکتور 10B (1 × 1/2)         قیمت : ۱۹,۷۳۵,۵۴۰ ریال
کلکتور 3B (3/4 × 1)         قیمت : ۸,۹۵۵,۷۶۰ ریال
کلکتور 9B (3/4 × 11/2)         قیمت : ۵۲,۲۸۵,۹۷۰ ریال
کلکتور 6B (1/2 × 11/4)         قیمت : ۱۶,۴۳۱,۶۹۰ ریال
کلکتور 9B (1/2 × 11/4)         قیمت : ۲۴,۶۳۶,۴۸۰ ریال
کلکتور 2B (1 × 1/2)         قیمت : ۳,۹۹۰,۲۵۰ ریال
کلکتور نیوپایپ
کلکتور نیوپایپ
طراحی سایت با مهریاسان
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){ dataLayer.push(arguments); } gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-99835259-2');