سبد خريد 0 سبد خريد 0
0 کالا

لوله و اتصالات مسترپایپ

صعودی
 1. حذف
  دسته :
  لوله و اتصالات مسترپایپ

مسترپایپ – MASTER PIPE محصول جدیدی از لوله های ۵ لایه با مواد اولیه LG کره

مواد تشکیل دهنده لوله های مستر پایپ ( لوله ۵ لایه):

همان گونه که اشاره شد، لایه داخلی وبیرونی لوله های مستر پایپ ( لوله ۵ لایه) را نوعی پلیمر تشکیل داده است . این پلیمر برای موارد مصرف آب سرد و گرم متفاوت است . برای آب سرد از HDPE که پلیمری مناسب برای آب آشامیدنی و انتقال آب سرد می باشد ، استفاده می شود . لوله های مستر پایپ ( لوله ۵ لایه)(MPL)PE-AL-PE مطابق با استاندارد ASTM F1282 تولید می شود . برای آب گرم از یکی از پلیمر های PEX یا PERT استفاده می شود که لوله های مستر پایپ ( لوله ۵ لایه)تولید شده تحمل حرارت مداوم۹۵ درجه در فشار۱۰ اتمسفر را دارا است . لوله های مستر پایپ ( لوله ۵ لایه)(MPH)PEX-AL-PEX یا (MPM)PERT-AL-PERT طبق استاندارد ASTM F1281 و ASTMF1282 تولید می گردد.


  

 • رابط کوپلی 32 مسترپایپ
  رابط کوپلی 32 مسترپایپ جزئيات بيشتر
  قیمت :
  ۲۸۵,۰۰۰ ریال

  محصول مورد نظر را انتخاب نمایید :

 • رابط کوپلی 25 مسترپایپ
  رابط کوپلی 25 مسترپایپ جزئيات بيشتر
  قیمت :
  ۲۴۹,۰۰۰ ریال

  محصول مورد نظر را انتخاب نمایید :

 • رابط کوپلی 20 مسترپایپ
  رابط کوپلی 20 مسترپایپ جزئيات بيشتر
  قیمت :
  ۱۸۲,۷۶۰ ریال

  محصول مورد نظر را انتخاب نمایید :

 • رابط کوپلی 16 مسترپایپ
  رابط کوپلی 16 مسترپایپ جزئيات بيشتر
  قیمت :
  ۱۲۰,۰۰۰ ریال

  محصول مورد نظر را انتخاب نمایید :

 • تبدیل توپیچ کوپلی 25x 3/4 مسترپایپ
  تبدیل توپیچ کوپلی 25x 3/4 مسترپایپ جزئيات بيشتر
  قیمت :
  ۱۸۶,۴۸۰ ریال

  محصول مورد نظر را انتخاب نمایید :

 • تبدیل توپیچ کوپلی 20x 1/2 مسترپایپ
  تبدیل توپیچ کوپلی 20x 1/2 مسترپایپ جزئيات بيشتر
  قیمت :
  ۱۲۰,۰۰۰ ریال

  محصول مورد نظر را انتخاب نمایید :

 • تبدیل روپیچ کوپلی 32x 1 مسترپایپ
  تبدیل روپیچ کوپلی 32x 1 مسترپایپ جزئيات بيشتر
  قیمت :
  ۲۵۲,۰۰۰ ریال

  محصول مورد نظر را انتخاب نمایید :

 • تبدیل روپیچ کوپلی 25x 1 مسترپایپ
  تبدیل روپیچ کوپلی 25x 1 مسترپایپ جزئيات بيشتر
  قیمت :
  ۲۱۸,۴۰۰ ریال

  محصول مورد نظر را انتخاب نمایید :

 • تبدیل روپیچ کوپلی 25x 3/4 مسترپایپ
  تبدیل روپیچ کوپلی 25x 3/4 مسترپایپ جزئيات بيشتر
  قیمت :
  ۱۸۹,۶۰۰ ریال

  محصول مورد نظر را انتخاب نمایید :

 • تبدیل روپیچ کوپلی 25x 1/2 مسترپایپ
  تبدیل روپیچ کوپلی 25x 1/2 مسترپایپ جزئيات بيشتر
  قیمت :
  ۱۶۵,۶۰۰ ریال

  محصول مورد نظر را انتخاب نمایید :

 • تبدیل روپیچ کوپلی 20x 3/4 مسترپایپ
  تبدیل روپیچ کوپلی 20x 3/4 مسترپایپ جزئيات بيشتر
  قیمت :
  ۱۵۰,۰۰۰ ریال

  محصول مورد نظر را انتخاب نمایید :

 • تبدیل روپیچ کوپلی 20x 1/2 مسترپایپ
  تبدیل روپیچ کوپلی 20x 1/2 مسترپایپ جزئيات بيشتر
  قیمت :
  ۱۱۷,۰۰۰ ریال

  محصول مورد نظر را انتخاب نمایید :

 • تبدیل روپیچ کوپلی 16x 3/4 مسترپایپ
  تبدیل روپیچ کوپلی 16x 3/4 مسترپایپ جزئيات بيشتر
  قیمت :
  ۱۰۷,۸۸۰ ریال

  محصول مورد نظر را انتخاب نمایید :

 • تبدیل روپیچ کوپلی 16x 1/2 مسترپایپ
  تبدیل روپیچ کوپلی 16x 1/2 مسترپایپ جزئيات بيشتر
  قیمت :
  ۷۷,۶۴۰ ریال

  محصول مورد نظر را انتخاب نمایید :

 • حلقه استیل اتصال پرسی 32 مسترپایپ
  حلقه استیل اتصال پرسی 32 مسترپایپ جزئيات بيشتر
  قیمت :
  ۴۳,۲۰۰ ریال

  محصول مورد نظر را انتخاب نمایید :

 • حلقه استیل اتصال پرسی 25 مسترپایپ
  حلقه استیل اتصال پرسی 25 مسترپایپ جزئيات بيشتر
  قیمت :
  ۳۶,۰۰۰ ریال

  محصول مورد نظر را انتخاب نمایید :

طراحی سایت با مهریاسان