سبد خريد 0 سبد خريد 0
0 کالا

انواع لوله و اتصالات جوشی درزدار

صعودی
 1. حذف
  دسته :
  انواع لوله و اتصالات جوشی درزدار
 • زانویی 45 درجه 4 اینچ درزدار
  زانویی 45 درجه 4 اینچ درزدار جزئيات بيشتر
  قیمت :
  ۱۲۵,۰۰۰ ریال

  محصول مورد نظر را انتخاب نمایید :

 • زانویی 45 درجه 3 اینچ درزدار
  زانویی 45 درجه 3 اینچ درزدار جزئيات بيشتر
  قیمت :
  ۸۷,۵۰۰ ریال

  محصول مورد نظر را انتخاب نمایید :

 • زانویی 45 درجه 1/2-2 اینچ درزدار
  زانویی 45 درجه 1/2-2 اینچ درزدار جزئيات بيشتر
  قیمت :
  ۶۰,۰۰۰ ریال

  محصول مورد نظر را انتخاب نمایید :

 • زانویی 45 درجه 2 اینچ درزدار
  زانویی 45 درجه 2 اینچ درزدار جزئيات بيشتر
  قیمت :
  ۴۲,۵۰۰ ریال

  محصول مورد نظر را انتخاب نمایید :

 • زانویی 45 درجه 1/4-1 اینچ درزدار
  زانویی 45 درجه 1/4-1 اینچ درزدار جزئيات بيشتر
  قیمت :
  ۲۷,۵۰۰ ریال

  محصول مورد نظر را انتخاب نمایید :

 • زانویی 45 درجه 1/2-1 اینچ درزدار
  زانویی 45 درجه 1/2-1 اینچ درزدار جزئيات بيشتر
  قیمت :
  ۳۱,۲۵۰ ریال

  محصول مورد نظر را انتخاب نمایید :

 • زانویی 45 درجه 1 اینچ درزدار
  زانویی 45 درجه 1 اینچ درزدار جزئيات بيشتر
  قیمت :
  ۲۱,۲۵۰ ریال

  محصول مورد نظر را انتخاب نمایید :

 • زانویی 45 درجه 3/4 اینچ درزدار
  زانویی 45 درجه 3/4 اینچ درزدار جزئيات بيشتر
  قیمت :
  ۱۸,۷۵۰ ریال

  محصول مورد نظر را انتخاب نمایید :

 • زانویی 45 درجه 1/2 اینچ درزدار
  زانویی 45 درجه 1/2 اینچ درزدار جزئيات بيشتر
  قیمت :
  ۱۷,۵۰۰ ریال

  محصول مورد نظر را انتخاب نمایید :

 • سردنده 4 اینچ درزدار
  سردنده 4 اینچ درزدار جزئيات بيشتر
  قیمت :
  ۵۲,۵۰۰ ریال

  محصول مورد نظر را انتخاب نمایید :

 • سردنده 3 اینچ درزدار
  سردنده 3 اینچ درزدار جزئيات بيشتر
  قیمت :
  ۳۱,۲۵۰ ریال

  محصول مورد نظر را انتخاب نمایید :

 • سردنده 1/2-2 اینچ درزدار
  سردنده 1/2-2 اینچ درزدار جزئيات بيشتر
  قیمت :
  ۲۶,۷۵۰ ریال

  محصول مورد نظر را انتخاب نمایید :

 • سردنده 2 اینچ درزدار
  سردنده 2 اینچ درزدار جزئيات بيشتر
  قیمت :
  ۲۶,۸۷۵ ریال

  محصول مورد نظر را انتخاب نمایید :

 • سردنده 1/4-1 اینچ درزدار
  سردنده 1/4-1 اینچ درزدار جزئيات بيشتر
  قیمت :
  ۲۱,۸۷۵ ریال

  محصول مورد نظر را انتخاب نمایید :

 • سردنده 1 اینچ درزدار
  سردنده 1 اینچ درزدار جزئيات بيشتر
  قیمت :
  ۲۰,۰۰۰ ریال

  محصول مورد نظر را انتخاب نمایید :

 • سردنده 3/4 اینچ درزدار
  سردنده 3/4 اینچ درزدار جزئيات بيشتر
  قیمت :
  ۱۸,۳۷۵ ریال

  محصول مورد نظر را انتخاب نمایید :

طراحی سایت با مهریاسان