سبد خريد 0 سبد خريد 0
0 کالا

ملزومات برق کاری

صعودی
 1. حذف
  دسته :
  ملزومات برق کاری
 • کلید مینیاتوری 32 اصلی
  کلید مینیاتوری 32 اصلی جزئيات بيشتر
  قیمت :
  ۲۱۰,۰۰۰ ریال

  محصول مورد نظر را انتخاب نمایید :

 • کلید مینیاتوری 16 ترک
  کلید مینیاتوری 16 ترک جزئيات بيشتر
  قیمت :
  ۱۱۰,۰۰۰ ریال

  محصول مورد نظر را انتخاب نمایید :

 • کلید مینیاتوری 25 ترک
  کلید مینیاتوری 25 ترک جزئيات بيشتر
  قیمت :
  ۱۱۰,۰۰۰ ریال

  محصول مورد نظر را انتخاب نمایید :

 • تبدیل 2x3 برقی
  تبدیل 2x3 برقی جزئيات بيشتر
  قیمت :
  ۶۰,۰۰۰ ریال

  محصول مورد نظر را انتخاب نمایید :

 • دوشاخه صنعتی فردان
  دوشاخه صنعتی فردان جزئيات بيشتر
  قیمت :
  ۲۵,۰۰۰ ریال

  محصول مورد نظر را انتخاب نمایید :

 • کلید بارانی فردان
  کلید بارانی فردان جزئيات بيشتر
  قیمت :
  ۳۰,۰۰۰ ریال

  محصول مورد نظر را انتخاب نمایید :

 • پریز بارانی فردان
  پریز بارانی فردان جزئيات بيشتر
  قیمت :
  ۳۰,۰۰۰ ریال

  محصول مورد نظر را انتخاب نمایید :

 • کلید توکار دلند
  کلید توکار دلند جزئيات بيشتر
  قیمت :
  ۶۰,۰۰۰ ریال

  محصول مورد نظر را انتخاب نمایید :

 • کلید روکار دلند
  کلید روکار دلند جزئيات بيشتر
  قیمت :
  ۵۰,۰۰۰ ریال

  محصول مورد نظر را انتخاب نمایید :

 • کابل تلفن 6 زوج
  کابل تلفن 6 زوج جزئيات بيشتر
  قیمت :
  ۱۶,۰۰۰ ریال

  محصول مورد نظر را انتخاب نمایید :

 • کابل آنتن کرمان (متری)
  کابل آنتن کرمان (متری) جزئيات بيشتر
  قیمت :
  ۱۱,۵۰۰ ریال

  محصول مورد نظر را انتخاب نمایید :

 • سیم 6 افشان (کلافی)
  سیم 6 افشان (کلافی) جزئيات بيشتر
  قیمت :
  ۱,۵۵۰,۰۰۰ ریال

  محصول مورد نظر را انتخاب نمایید :

 • سیم 4 افشان (کلافی)
  سیم 4 افشان (کلافی) جزئيات بيشتر
  قیمت :
  ۱,۰۸۰,۰۰۰ ریال

  محصول مورد نظر را انتخاب نمایید :

 • سیم 2/5 افشان (کلافی)
  سیم 2/5 افشان (کلافی) جزئيات بيشتر
  قیمت :
  ۶۷۰,۰۰۰ ریال

  محصول مورد نظر را انتخاب نمایید :

 • سیم 1/5 افشان (کلافی)
  سیم 1/5 افشان (کلافی) جزئيات بيشتر
  قیمت :
  ۴۷۰,۰۰۰ ریال

  محصول مورد نظر را انتخاب نمایید :

 • کابل 4x4 (متری)
  کابل 4x4 (متری) جزئيات بيشتر
  قیمت :
  ۵۳,۰۰۰ ریال

  محصول مورد نظر را انتخاب نمایید :

طراحی سایت با مهریاسان