فروش ویژه پلیران با 20 درصد | لوله و اتصالات آذین و نیوپایپ با 19 درصد تخفیف


لطفا قبل از اقدام به خرید ، جهت استعلام قیمت قطعی و موجودی تماس حاصل فرمایید :


سبد خريد 0 سبد خريد 0
0 کالا

کمربند جوشی پلی ران

این محصول از جنس  پلی پروپیلن کو پلیمر می باشد،از این اتصال برای لوله کشی فاضلاب و آبیاری قطره ای استفاده می وشد.

 

کد محصول: .10801057 . 10801058 . 10801059 . 10801060 . 10801061 . 10801062 . 108010063 . 10801064 . 10801065 . 10801066 . 10801067 . 10801068 . 10801069 . 10801070 . 10801071 .10801072 . 10801073 . 10801074 . 10801075 . 10801076 . 10801077 . 10801078 . 10801079 . 10801080 . 10801081 . 10801082 . 10801083 . 10801084 . 10801085 . 10801086 . 10801087 . 10801088 . 10801089 . 10801090 . 10801091 . 10801092 . 10801093 . 10801094 . 10801095 . 10801096 . 10801097 . 10801098 . 10801099 . 10801100 . 10801101 . 1080

قيمت: ۰ ریال

موارد در دسترس:
محصول انتخابی :
کمربند 2 × 75 جوشی پلی ران         قیمت : ۱۵۲,۰۲۰ ریال
کمربند 1 × 50 جوشی پلی ران         قیمت : ۸۹,۰۶۰ ریال
کمربند 1/2 1 × 63 جوشی پلی ران         قیمت : ۱۲۴,۹۸۰ ریال
کمربند 1 × 63 جوشی پلی ران         قیمت : ۱۲۴,۹۸۰ ریال
کمربند 3/4 × 63 جوشی پلی ران         قیمت : ۱۲۴,۹۸۰ ریال
کمربند 1/2 × 63 جوشی پلی ران         قیمت : ۱۲۴,۹۸۰ ریال
کمربند 2 × 63 جوشی پلی ران         قیمت : ۱۲۴,۹۸۰ ریال
کمربند 1/2 × 75 جوشی پلی ران         قیمت : ۱۵۲,۰۲۰ ریال
کمربند 1 × 160 جوشی پلی ران         قیمت : ۴۷۸,۹۰۰ ریال
کمربند 1/2 1 × 160 جوشی پلی ران         قیمت : ۴۷۸,۹۰۰ ریال
کمربند 2 × 160 جوشی پلی ران         قیمت : ۴۷۸,۹۰۰ ریال
کمربند 3 × 160 جوشی پلی ران         قیمت : ۴۷۸,۹۰۰ ریال
کمربند 3/4 × 200 جوشی پلی ران         قیمت : ۷۴۱,۹۵۰ ریال
کمربند 1 × 200 جوشی پلی ران         قیمت : ۷۴۱,۹۵۰ ریال
کمربند 3 × 250 جوشی پلی ران         قیمت : ۱,۰۵۳,۶۲۰ ریال
کمربند 2 × 125 جوشی پلی ران         قیمت : ۲۵۵,۴۲۰ ریال
کمربند 1/2 1 × 125 جوشی پلی ران         قیمت : ۲۵۵,۴۲۰ ریال
کمربند 1 × 125 جوشی پلی ران         قیمت : ۲۵۵,۴۲۰ ریال
کمربند 3/4 × 125 جوشی پلی ران         قیمت : ۲۵۵,۴۲۰ ریال
کمربند 1/2 × 125 جوشی پلی ران         قیمت : ۲۵۵,۴۲۰ ریال
کمربند 2 × 110 جوشی پلی ران         قیمت : ۲۰۳,۷۲۰ ریال
کمربند 3/4 × 160 جوشی پلی ران         قیمت : ۴۷۸,۹۰۰ ریال
کمربند 1/2 1 × 200 جوشی پلی ران         قیمت : ۷۴۱,۹۵۰ ریال
کمربند 2 × 90 جوشی پلی ران         قیمت : ۱۹۴,۶۶۰ ریال
کمربند 3/4 × 90 جوشی پلی ران         قیمت : ۱۹۴,۶۶۰ ریال
کمربند 1 × 90 جوشی پلی ران         قیمت : ۱۹۴,۶۶۰ ریال
کمربند 1/2 1 × 90 جوشی پلی ران         قیمت : ۱۹۴,۶۶۰ ریال
کمربند 1/2 × 110 جوشی پلی ران         قیمت : ۲۰۳,۷۲۰ ریال
کمربند 3/4 × 110 جوشی پلی ران         قیمت : ۲۰۳,۷۲۰ ریال
کمربند 1/2 1 × 250 جوشی پلی ران         قیمت : ۱,۰۵۳,۶۲۰ ریال
کمربند 3/4 × 40 جوشی پلی ران         قیمت : ۶۱,۰۰۰ ریال
کمربند 1/2 × 40 جوشی پلی ران         قیمت : ۶۱,۰۰۰ ریال
کمربند 3/4 × 32 جوشی پلی ران         قیمت : ۴۱,۷۳۰ ریال
کمربند 1/2 × 32 جوشی پلی ران         قیمت : ۴۱,۷۳۰ ریال
کمربند 3/4 × 25 جوشی پلی ران         قیمت : ۲۴,۱۵۰ ریال
کمربند 1/2 × 25 جوشی پلی ران         قیمت : ۲۴,۱۵۰ ریال
کمربند 1/2 × 50 جوشی پلی ران         قیمت : ۸۹,۰۶۰ ریال
کمربند 1 × 110 جوشی پلی ران         قیمت : ۲۰۳,۷۲۰ ریال
کمربند 1/2 1 × 110 جوشی پلی ران         قیمت : ۲۰۳,۷۲۰ ریال
کمربند 1/2 × 160 جوشی پلی ران         قیمت : ۴۷۸,۹۰۰ ریال
کمربند 1/2 × 90 جوشی پلی ران         قیمت : ۱۹۴,۶۶۰ ریال
کمربند 1/2 1 × 75 جوشی پلی ران         قیمت : ۱۵۲,۰۲۰ ریال
کمربند 1 × 250 جوشی پلی ران         قیمت : ۱,۰۵۳,۶۲۰ ریال
کمربند 1/2 × 20 جوشی پلی ران         قیمت : ۲۱,۸۰۰ ریال
کمربند 1/2 × 200 جوشی پلی ران         قیمت : ۷۶۳,۷۴۰ ریال
کمربند 1 × 75 جوشی پلی ران         قیمت : ۱۵۲,۰۲۰ ریال
کمربند 3/4 × 75 جوشی پلی ران         قیمت : ۱۵۲,۰۲۰ ریال
کمربند 1/2 1 × 50 جوشی پلی ران         قیمت : ۸۹,۰۶۰ ریال
کمربند 3/4 × 50 جوشی پلی ران         قیمت : ۸۹,۰۶۰ ریال
کمربند 3/4 × 250 جوشی پلی ران         قیمت : ۱,۰۵۳,۶۲۰ ریال
کمربند 4 × 250 جوشی پلی ران         قیمت : ۱,۲۰۹,۸۴۰ ریال
کمربند 2 × 250 جوشی پلی ران         قیمت : ۱,۰۵۳,۶۲۰ ریال
کمربند 1/2 × 250 جوشی پلی ران         قیمت : ۱,۰۱۰,۴۹۰ ریال
کمربند 4 × 200 جوشی پلی ران         قیمت : ۷۴۱,۹۵۰ ریال
کمربند 3 × 200 جوشی پلی ران         قیمت : ۷۴۱,۹۵۰ ریال
کمربند 2 × 200 جوشی پلی ران         قیمت : ۷۶۳,۴۷۰ ریال
کمربند 1 × 40 جوشی پلی ران         قیمت : ۶۱,۰۰۰ ریال
کمربند جوشی پلی ران
کمربند جوشی پلی ران
طراحی سایت با مهریاسان
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){ dataLayer.push(arguments); } gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-99835259-2');