فروش ویژه پلیران با 20 درصد | لوله و اتصالات آذین و نیوپایپ با 19 درصد تخفیف


لطفا قبل از اقدام به خرید ، جهت استعلام قیمت قطعی و موجودی تماس حاصل فرمایید :


سبد خريد 0 سبد خريد 0
0 کالا

سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ

 

کد محصول: .12361031 .12361032 .12361033 .12361034 .12361035 .12361036 .12361037 .12361038 .12361039 .12361040 .12361041 .12361042 .12361043 .12361044 .12361045 .12361046 .12361047 .12361048 .12361049 .12361050 .12361051 .12361054 .12361104 .12361107 .12361116 .12361157

قيمت: ۰ ریال

موارد در دسترس:
محصول انتخابی :
سه راه تبدیل پرسی 50×32×50 سوپرپایپ         قیمت : ۲۸,۰۹۷,۷۵۰ ریال
سه راه تبدیل پرسی 25×16×16 سوپرپایپ         قیمت : ۳,۲۴۹,۲۶۶ ریال
سه راه تبدیل پرسی 20×25×20 سوپرپایپ         قیمت : ۳,۶۰۰,۵۹۷ ریال
سه راه تبدیل پرسی 16×25×20 سوپرپایپ         قیمت : ۳,۷۲۰,۶۱۷ ریال
سه راه تبدیل پرسی 20×16×25 سوپرپایپ         قیمت : ۳,۲۶۴,۵۴۱ ریال
سه راه تبدیل پرسی 25×16×25 سوپرپایپ         قیمت : ۳,۶۶۹,۳۳۶ ریال
سه راه تبدیل پرسی 16×20×25 سوپرپایپ         قیمت : ۳,۳۷۳,۶۵۰ ریال
سه راه تبدیل پرسی 20×20×25 سوپرپایپ         قیمت : ۳,۸۱۵,۵۴۲ ریال
سه راه تبدیل پرسی 25×20×25 سوپرپایپ         قیمت : ۴,۱۰۵,۷۷۲ ریال
سه راه تبدیل پرسی 16×25×25 سوپرپایپ         قیمت : ۴,۱۱۱,۲۲۷ ریال
سه راه تبدیل پرسی 25×32×25 سوپرپایپ         قیمت : ۵,۴۹۵,۸۲۰ ریال
سه راه تبدیل پرسی 32×16×32 سوپرپایپ         قیمت : ۵,۲۵۴,۶۸۹ ریال
سه راه تبدیل پرسی 32×20×32 سوپرپایپ         قیمت : ۵,۷۲۶,۰۴۰ ریال
سه راه تبدیل پرسی 25×25×32 سوپرپایپ         قیمت : ۵,۰۸۷,۷۵۳ ریال
سه راه تبدیل پرسی 32×25×32 سوپرپایپ         قیمت : ۵,۹۸۸,۹۹۳ ریال
سه راه تبدیل پرسی 32×50×32 سوپرپایپ         قیمت : ۲۷,۱۸۸,۸۷۲ ریال
سه راه تبدیل پرسی 40×20×40 سوپرپایپ         قیمت : ۲۰,۹۳۴,۷۴۴ ریال
سه راه تبدیل پرسی 32×25×40 سوپرپایپ         قیمت : ۲۱,۶۰۷,۹۴۶ ریال
سه راه تبدیل پرسی 40×25×40 سوپرپایپ         قیمت : ۲۰,۹۷۶,۲۰۵ ریال
سه راه تبدیل پرسی 32×32×40 سوپرپایپ         قیمت : ۲۱,۰۳۶,۲۱۵ ریال
سه راه تبدیل پرسی 40×32×40 سوپرپایپ         قیمت : ۲۱,۱۲۲,۴۱۱ ریال
سه راه تبدیل پرسی 50×25×50 سوپرپایپ         قیمت : ۲۷,۷۸۲,۴۲۵ ریال
سه راه تبدیل پرسی 16×20×16 سوپرپایپ         قیمت : ۲,۴۹۷,۵۰۵ ریال
سه راه تبدیل پرسی 20×16×20 سوپرپایپ         قیمت : ۲,۴۹۲,۰۵۰ ریال
سه راه تبدیل پرسی 16×16×20 سوپرپایپ         قیمت : ۲,۳۴۸,۰۲۶ ریال
سه راه تبدیل پرسی 16×20×20 سوپرپایپ         قیمت : ۲,۸۹۲,۴۸۰ ریال
سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ
سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ
سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ
سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ
طراحی سایت با مهریاسان
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){ dataLayer.push(arguments); } gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-99835259-2');